Ozonowanie

Czym jest ozon?

Ozon zbudowany jest z trzech atomów tlenu (O3). W naturze powstaje podczas wyładowań atmosferycznych. Bez problemu niszczy bakterie, wirusy i grzyby.

Co to jest ozonowanie?

Ozonowanie to najskuteczniejsza metoda dezynfekcji i usuwania nieprzyjemnych zapachów. Niestety jako sposób na odkażanie (odświeżanie) pomieszczeń jest mało znana. Główną zaletą tej metody to przede wszystkim jej bezpieczeństwo i efektywność. W porównaniu do środków chemicznych takich jak chlor, ozon jest 50 razy skuteczniejszy. Ponadto całkowicie się utlenia (rozpada się całkowicie, do postaci tlenu) co sprawia, że jego stosowanie jest bezpieczniejsze niż użycie klasycznych środków chemicznych. Ozon jako gaz jest w stanie dotrzeć do miejsc trudnodostępnych bez wynoszenia wyposażenia, doskonale wnika do środka matarca, kanapy, wnętrza dywanów, wykładzin czy tapicerki.

Po co ozonować?

Ozonowanie pomaga pozbyć się niechcianych alergenów unoszących się w powietrzu. Ozon stosowany w pomieszczeniach skutecznie likwiduje roztocza kurzu domowego. Jest to wskazane w szczególności dla alergików, gdyż oczyszczone powietrze i przedmioty użytku domowego poprawiają samopoczucie osób w nich przebywających. Dzięki zastosowaniu ozonowania w pomieszczeniach możemy również uniknąć rozprzestrzeniania się chorób np. grypy. W pomieszczeniach takich jak: szpitale, gabinety lekarskie, żłobki, przedszkola, bawialnie jest to szczególnie wskazane. Ozon jest niezbędny w przypadku przystosowania mieszkania po zalaniu lub pożarze, oraz polecany w przygotowaniu mieszkania do sprzedaży (Home Staging). Ozon neutralizuje lotne związku chemiczne powstałe po remontach mieszkań. Usuwa zarodki pleśni unoszące się w powietrzu co daje dużo lepsze rezultaty i przyspiesza przystosowanie mieszkania po zabiegu chemicznego odgrzybiania.

Jak wygląda zabieg ozonowania?

- W czasie ozonowania najbezpieczniej jest opuścic mieszkanie. Istnieje możliwość pozostania w jednym pomieszczeniu jeśli ozonujemy każde pomieszczenie osobno, pokój po pokoju. To samo dotyczy wszystkich zwierząt domowych, dla których ozon byłby zabójczy, wyjątek stanowi akwarium z rybkami (może pozostać).  

- Uszczelnianie mieszkania i ochrona sprzętu. Należy uszczelnić przewody wentylacyjne, oraz wszelkie szczeliny (pod drzwiami). Ponieważ ozon jest silnym ulteniaczem może spowodać starzenie się przedmiotów (w bardzo dużym stężeniu i po długim czasie ekspozycji). Zaleca się wyniesienie delikatnych i wartościowych przedmiotów, lub zabezpieczyć je folią.

- Czas trwania zabiegu uzależniony jest od wielu czynników (wielkośc pomieszczenia, przyczyna zastosowania) i może trwać od 1 godziny do kilku a nawet kilkunastu godzin.

- Po zakończonym zabiegu ozonowania należy je dobrze wywietrzyć, min. 2 godziny. Przed oddaniem pomieszczenia do użytku dokonujemy pomiarów stężenia, dając tym samym gwarancje bezpieczeństwa naszym klientom.

Odgrzybianie

W mieszkaniach najczęściej spotykamy pleśnie - grzyby pleśniowe - NP. Globosum Chaetomium, botryosum Stempchylium. 

Warunki powstawania i oddziaływanie pleśni.

 • brak wentylacji,
 • brak lub źle wykonana izolacja przeciwwilgociowa,
 • złe ocieplenie obiektu,
 • wprowadzenie do budynku porażonych grzybem materiałów,
 • nieszczelności dachów, obróbek blacharskich rynien,
 • awarie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 • złe odprowadzenie wód powierzchniowych,
 • zła eksploatacja pomieszczeń,

Grzyby rozwijają się na powierzchniach zawilgoconych i w materiałach. Najczęściej spotykane grzyby pleśniowe w naszych mieszkaniach rozwijają się w miejscach gdzie następuje kondensacja pary wodnej.

Zwykle są to: narożniki ścian zewnętrznych, złącza ścian i stropów, nadproża, ościeża okienne. Tam gdzie wilgotne powietrze styka się z chłodną ścianą następuje wykroplenie pary wodnej. 
Te uwarunkowania nazywamy punktem rosy.

Pleśń do rozwoju potrzebuje odpowiedniej temperatury i wilgotności podłoża. Rozwijają się już przy wilgotności powietrza wynoszącej poniżej 60%. Częstą przyczyna rozwoju jest zła wentylacja, np. zbyt szczelne okna. Często taka pleśń jest szkodliwa dla zdrowia. 

Konsekwencje zdrowotne:

 • podrażnienia oczu, gardła, śluzówki w nosie, kaszel, bóle głowy
 • zmęczenie, mdłości, zawroty głwoy
 • wzrost ryzyka zachorowania na raka
 • grzybice 
 • osłabienie układu odpornościowego

Czynności mogące pozwolić zlikwidować przyczynę zagrzybienia:

 • sprawdzenie w budynku szczelność stolarki okiennej, drzwi i nadproży, pozwoli to zlikwidowac mniejsze przyczyzny dostania się nadmiaru wilgoci do pomieszczeń
 • sprawdzenie cyrkulacji powietrza
 • uszczelnienie przecieków, osuszenie zawilgoconych ścian
 • usunięcie nalotu (plamy z pleśni)
 • oczyszczenie powietrza z zarodników
 • inne

Jak zapobiec pojawieniu się zagrzybienia na ścianach?

 • codziennie wietrzyć pomieszczenia, otwierając okna tak by powstał przeciąg (min. 5 min)
 • obnizyć wilgotnośc powietrza poprzez zainstalowanie wentylatora wyciągającego powietrze w kuchni (okap) oraz w łazience (wentylator elektryczny)
 • nie ustawiać mebli przy ścianach zewnętrznych budynku zasłaniających otwory wentylacyjne
 • kontrolować wilgotnośc powietrza w budynku (optymalna wilgotność wynosi 40-55%) i usunąć nawilżacze powietrza w razie potrzeby

Szczecin

502-902-316

info@ozair.pl